Ecoenergia Sp. z o.o. wykona projekty techniczne rurociągów pary świeżej dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o..
W ramach umowy podpisanej w dniu 27 grudnia 2011 roku firma Ecoenergia wykona dla ENERGA Kogeneracja trzy odrebne projekty techniczne nowych rurociagów pary świeżej:

  • z rozdzielni pary do turbiny nr 6.
  • kolektor pary świeżej 4,2 MPa.
  • z kotłów OP-130 nr 5 i 6 do rozdzielni pary.

Dodatkowo każdy projekt techniczny zosanie wykonany zgodnie z:

  • warunkami Urzędu Dozoru Technicznego „WUDT/UC/2033 Urządzenia ciśnieniowe”.
  • normą PN-EN,13480-3:2002 Rurociagi przesyłowe metalowe część 3: Projektowanie i obliczenia.

W zakres prac wchodzi również uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez Urząd Dozoru Technicznego, wykonanie ślepych kosztorysów inwestorskich, wykonanie projektów instalacyjno-konstrukcyjnych ułożenia rurociągów, dokumentację AKPiA i elektryczną.

Przedmiot umowy został wykonany i odebrany z wynikiem pozytywnym przez Inwestora.