Projekt Unijny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.1

W dniu 22.02.2017 r Ecoenergia podpisała umowę w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Opracowanie predykcyjnego systemu sterowania instalacją SNCR służącą do redukcji emisji NOx dla kotłów rusztowych”. Podwykonawcą Ecoenergii w zakresie prac badawczo-rozwojowych jest Politechnika Warszawska. Zadanie realizowane jest w…

Czytaj więcej

Oferta pracy – oddział Warszawa

ECOENERGIA zatrudni do oddziału w Warszawie  inżyniera w specjalności mechanika i energetyka cieplna na stanowisko: ASYSTENT PROJEKTANTA  / PROJEKTANT Wymagania: – wykształcenie wyższe techniczne z zakresu energetyki cieplnej – dobra znajomość narzędzi projektowania (ACAD, Inventor) – wymagane doświadczenie w projektowaniu dla energetyki minimum   3 lata – wskazana znajomość języka angielskiego – dyspozycyjność – prawo jazdy…

Czytaj więcej

Oferta pracy – oddział Katowice

ECOENERGIA zatrudni do oddziału w Katowicach  inżyniera w specjalności mechanika i energetyka cieplna na stanowisko: ASYSTENT PROJEKTANTA  / PROJEKTANT Wymagania: – wykształcenie wyższe techniczne z zakresu energetyki cieplnej – dobra znajomość narzędzi projektowania (ACAD, Inventor) – wymagane doświadczenie w projektowaniu dla energetyki minimum   3 lata – wskazana znajomość języka angielskiego – dyspozycyjność – prawo jazdy…

Czytaj więcej

FORTUM Silesia S.A. ZABRZE

Dnia 28.12.2016 Ecoenergia podpisała umowę z firmą FORTUM Silesia S.A. w Zabrzu na wykonanie  Układu Olejowego Paliwa Rozpałkowego wraz ze Zbiornikiem.

Umowa zakłada wykonanie przez naszą firmę kompletnej dokumentacji projektowej Układu Olejowego Paliwa Rozpałkowego oraz zbiornika, prefabrykację oraz dostawę urządzeń i elementów układu, nadzór nad pracami montażowymi, dostarczenie dokumentacji jakościowej, szkolenie personelu w zakresie użytkowania i utrzymania w ruchu Instalacji, nadzór nad uruchomieniem, testy próbne oraz obsługę gwarancyjną.

Czytaj więcej

PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, jako podwykonawca, wykonuje prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

Czytaj więcej

Po Konferencji SNCR ITC PW 18.11.2015

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie na naszą konferencję w dniu 18.11.2015 „Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin w małych i średnich kotłach energetycznych” (prezentacje do pobrania) zorganizowanym wspólnie przez UCBEiOŚ Politechniki Warszawskiej oraz Ecoenergia Sp. z o.o. Zacęcamy do pobrania materiałów zaprezentowanych na konferencji przez naszych prelegentów: 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda…

Czytaj więcej

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

W dniu 19.08.2015r. pomiędzy PGE GiEK S.A. Oddział EC Lublin Wrotków, a Konsorcjum firm: Energy Management and Conservation Agency S.A. i Ecoenergia Sp. z o.o. została podpisana umowa, Której przedmiotem jest świadczenie Usługi Doradztwa Technicznego dla zadania pn.: „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla kotłów wodnych WP-70 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków”.

Czytaj więcej

PKN ORLEN S.A.

Zgodnie zamówieniem udzielonym przez PKN ORLEN S.A. dnia 07.08.2015 Ecoenergia Sp. z o o. w ramach konsorcjum z firmą ELGUM Plus Sp. z o.o., realizuje zadanie pt. „Modernizacja frontów kolejowych w Terminalach Paliw BP74 Ostrów Wielkopolski, BP111 Wrocław, BP112 Bolesławiec, BP93 Nowa Sól, BP91 Szczecin w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji(GRI)„ w celu dostosowania ich do…

Czytaj więcej

Kopalnia Guido

Na podstawie umowy zawartej w dniu 06.03.2015 w Mikołowie, z firmą Elektrometal S.A. Cieszyn Ecoenergia wykonała projekt technologiczny branży mechanicznej dla zadania pn: „Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Kopalni Guido”

3Spare Białystok

Na zlecenie firmy 3Spare Białystok Ecoenergia wykonała dwa projekty koncepcyjne:

  1. Koncepcję sortowni i magazynu pyłu drzewnego.
  2. Koncepcję układu spalania pyłu biomasowego w suszarniach kruszywa do produkcji mas bitumicznych

PGE EC Rzeszów

Na podstawie umowy z dnia 30.04.2014 zawartej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Ecoenergia realizuje obecnie jako Główny Wykonawca kontrakt na modernizację kotła wodnego pyłowo węglowego WP-120 nr K-6 w celu obniżenia minimum technicznego do ≤ 45 MWt.

Oczekiwane zakończenie zadania: grudzień 2014.

Soda Ciech Polska

Na podstawie umowy z dnia 02.04.2014 zawartej z Soda Polska Ciech S.A. Ecoenergia będzie doradcą technicznym podczas zadania inwestycyjnego

dotyczącego budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach Soda Polska Ciech S.A..

Czytaj więcej

Alstom dla DALKIA Poznań EC Karolin

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 04.03.2014 pomiędzy Ecoenergią a firmą Alstom Power,

działającą na zlecenie Inwestora Dalkii Poznań ZEC S.A, firma nasza realizuje zlecenie na opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 1K2 oraz kotła 2K w Dalkia Poznań ZEC S.A. – Elektrociepłownia Karolin

Czytaj więcej

Działanie 6.1 Paszport do Eksportu

W dniu 20 lutego 2014 roku Ecoenergia zawarła Umowę o dofinansowanie

NR UDA-POIG.06.01.00-14-287/13-00 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Dzialania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej

Palniki ECOENERGI ze Złotym Medalem

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż palniki Ecoenergii zdobyły złoty medal na 65 Międzynarodowej Wystawi „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – iENA” w Norymberdze.

Ecoenergia brała udział jako członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Wystawa odbyła się w dniach 31 października – 3 listopada 2013 roku.

Projekt Unijny ECOENERGII i CBEIOŚ Politechniki Warszawskiej

We wrześniu 2013 roku firma Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę konsorcjalną wraz z Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej na realizację projektu numer POIG.01.03.01–14–035/12 pod tytułem „ Badanie i wdrożenie technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW”.

Czytaj więcej

PFLEIDERER Grajewo S.A.

W dniu 25 czerwca 2013 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z firmą Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie umowę na wyklonanie pod klucz instalacji magazynowania i podawania zrębek technologicznych. W ramach podpisanych umów Ecoenergia: Wykona badania gruntu w zakresie koniecznym do prawidłowego doboru i lokalizacji fundamentów. Wykona projekt budowlany do pozwolenia na budowę.…

Czytaj więcej

Nieruchomość Liski

Ecoenergia Sp. z o.o. sprzeda lub wynajmie nieruchomość zlokalizowaną w Liskach, gmina Stare Juchy w województwie warmińsko-mazurskim.

Nieruchomość przystosowana jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Powierzchnia 60.000 m2.

Więcej informacji pod numerem telefonu (22) 666 16 01.

Złoty Inżynier 2012

Szanowni Państwo z zadowoleniem pragniemy poinformować, że Wiceprezesowi firmy Ecoenergia Sp. z o.o. Panu mgr inż. Andrzejowi Kulpie, założeycielowi firmy została przyznana nagroda „Złotego Inżyniera 2012” w kategorii „Menadżer”.

Nagroda została przyznana w XIX edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”. Serdecznie gratulujemy.

ENERGA Kogeneracja SP. Z O.O.

W dniach 10-30 stycznia 2013 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z firmą ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu szereg umów dotyczących dostaw głównych urządzeń technologicznych oraz pełnienia nadzoru technologicznego przy budowie instalacji mielenia biomasy na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.

Czytaj więcej

Elektrociepłownia Białystok S.A.

W dniu 13 grudnia 2012 r Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę z Elektrociepłownią Białystok S.A. na zadanie pod nazwą ” Opracowanie Progamu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie wymagań technicznych na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin na kotłach parowych OP-230 nr 7 i 8 w Elektrociepłowni Białystok S.A.”

Czytaj więcej

Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy

W dniach 25-26 października 2012r. przedstawiciele naszej firmy Pan Jan Siwinski – Prezes Zarządu, Pan Wojciech Pokorski – Główny Projektant i Pan Andrzej Petela – Kierownik Odziału Katowice, wezmą udział w II edycji Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy. Forum odbędzie się w Hotelu „Wodnik” w Słoku k/Bełchatowa. W trakcie forum Prezes Zarządu –…

Czytaj więcej

XVI Forum Energetyczne

W dniach 18 i 19.05.2012 r. Ecoenergia wspólnie z Instytutem Techniki Cieplnej – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej organizuje XVI Forum Energetyczne nt:”Kształcenie i rozwój kadr dla energetyki”.

Forum odbędzie się w SPA Nałęczów.

Promocja Projektu

Z przyjemnością informujemy, że Firma ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOPWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Ecoenergia Sp. z o.o.” wramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czytaj więcej

Rurociągi pary

Ecoenergia Sp. z o.o. wykona projekty techniczne rurociągów pary świerzej dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

W ramach umowy podpisanej w dniu 27 grudnia 2011 roku firma Ecoenergia wykona dla ENERGA Kogeneracja trzy odrebne projekty techniczne nowych rurociagów pary świeżej

Czytaj więcej

Zapraszamy na Targi POLEKO

W dniach 22-25 listopada odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Tematem przewodnim 23. edycji targów POLEKO, wskazanym przez Ministra Środowiska jest „Resource efficiency – efektywne wykorzystywanie zasobów”. W ramach targów, podobnie jak w roku ubiegłym, funkcjonować będą cztery salony: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Salon Nauki dla Środowiska.

Czytaj więcej

Ecoenergia na Forum Technologii w Energetyce

Mamy przyjemność poinformować, iż mgr inż. Jan Siwiński, Prezes Zarządu, ECOENERGIA Sp. z o.o. podzieli się swoimi doświadczeniami omawiając temat „Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy – technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne” podczas „Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy” 27-28 października 2011 w Bełchatowie.

Czytaj więcej

Doradztwo techniczne

Ecoenergia doradza PGE El. Opole SA w celu redukcji emisji NOx

Firma Ecoenergia Sp. z o.o. została zaproszona do udziału w pracach Komisji Przetargowej powołanej przez Zamawiającego i Inwestora. Do głównych zadań Firmy należy przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów, uczestniczenie i doradzanie, jako biegły w sferze technicznej we wszystkich sprawach, które wystąpią w trakcie postępowania przetargowego dotyczących redukcji NOx.

Czytaj więcej

Projekt Koncepcyjny

Dotyczący spalania biomasy dla Soda Polska Ciech Sp. z o.o.

Opracowanie pod nazwą „Kierunki modernizacji energetyki Soda Polska Ciech pod kątem spalania biomasy w celu obniżenia C02″, jako alternatywy dla spalania gazu” zostało zlecone i wykonane dla Soda Polska Ciech Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Czytaj więcej