Przygotowywanie biomasy

  • Produkty

  • Spalanie

  • Magazynowanie biomasy

Sortowniki rolkowe

W instalacjach, w których wymagane jest podawanie biomasy o określonych wymiarach maksymalnych (np. brykiet), a istnieje obawa, że dostarczany materiał nie konieczne spełnia te wymagania stosuje się sortowniki rolkowe. Mają one za zadanie odseparować elementy nadwymiarowe od ziarna właściwego. Następuje to na skutek przemieszczania się materiału między obracającymi się i rozchodzącymi rolkami. Materiał pożądany przelatuje przez rolki natomiast elementy nie spełniające wymagań są przenoszone do odsortu.
Sortowniki dostarczane są z napędem elektrycznym. Napęd przenoszony jest na rolki za pomocą łańcucha. Budowa sortownika jest tak zaprojektowana aby chronić napęd i pasek łańcuchowy przed dostawaniem się pyłu.

Ecoenergia w swojej ofercie posiada sortowniki rolkowe do biomasy, w których rozstaw dobierany jest do potrzeb klienta. Typowa wydajność sortowników wynosi do 30 ton materiału na godzinę. Istnieje możliwość dostarczenia urządzeń w wykonaniu ATEX.

Systemy mielenia

Ecoenergia Sp. z o.o. w ramach swoich usług przygotowuje instalacje mielenia biomasy. Przed wyborem urządzeń przeprowadzamy analizę biomasy dostępnej u Zamawiającego i na tej podstawie rekomendujemy układ najbardziej optymalny pod względem potrzeb.

W ramach usługi przewidziane są następujące czynności:

  • analiza biomasy i dobór urządzeń,
  • dostawa urządzeń,
  • rozruch,
  • projekty konstrukcji wsporczych stalowych,
  • projekty konstrukcji żelbetowych,
  • montaże lub nadzór nad montażem.

W skład typowej instalacji wchodzą dwa do czterech młynów młotkowych biomasowych o wydajności od 6 do 12 ton na godzinę każdy (w zależności od wymaganego przemiału). Młyny mogą być wykorzystane do biomasy w postaci peletu lub brykietu wstępnie pokruszonego w kruszarce.

logo_25