Ecoenergia

ECOENERGIA Sp z o.o е инженерна фирма, действаща на пазара от 1991 година.

Собственици на фирмата са частни предприемачи, действащи на полския енергиен пазар, научни работници, занимаващи се с изследване на процесите на изгаряне и група от ремонтни предприятия за енергетика. Във фирмата работят предимно инженери и фирмата сътрудничи с многочислена група от специалисти и експерти.

ECOENERGIA Sp. z o.o. специализира в защита на атмосферен въздух.

 • Въвеждаме нови технологии в енергетика, ограничаващи влиянието й върху околната среда.
 • Ние сме главен изпълнител на инвестиции до „под ключ“, състоящи се в строителство на уредби за изгаряне и съизгаряне на биомаса.
 • Предлагаме проектни услуги.
 • Занимаваме се с професионални технически консултации.
контактНашите услуги

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

 • Prezentacja autorskiej technologii SNCR

  W dniach 13-14 lutego 2020 przedstawiciele firmy Ecoenergia wzięli udział w XXXII Pokampanijnej Konferencji Techniczno- Surowcowej Stowarzyszenia Techników Cukrowników, która odbyła się w Warszawie w siedzibie NOT pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.

  Podczas Konferencji przedstawiciel Ecoenergii zaprezentował naszą autorską, nowatorską  technologię niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR , która  redukuje stężenie tlenków azotu w spalinach poniżej 180 mg/Nm3 w energetycznych kotłach rusztowych i pyłowych małej mocy.

 • VEOLIA ENERGIA Poznań S.A

  30 stycznia 2020 r. ECOENERGIA Sp. z o.o., jako lider konsorcjum utworzonego z firmą ENERGOTECH Sp. z o.o. Konin, podpisała umowę z firmą VEOLIA Energia Poznań S.A. na modernizację instalacji paleniskowej 2-ch kotłów PTWM  w celu dostosowania ich do wymagań emisyjnych dyrektywy IED i BAT,  zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

  Zamówienie realizowane jest w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

  Modernizacja kotłów PTWM ma na celu dostosowanie ich do spalania oleju opałowego lekkiego z zachowaniem wymaganych limitów w zakresie emisji spalin.

  Modernizacja zostanie wykonana w formie „pod klucz” i będzie obejmowała:

 • FORTUM Silesia S.A. ZABRZE

  W marcu 2019 roku ECOENERGIA zakończyła realizację umowy  na wykonanie  Układu Olejowego Paliwa Rozpałkowego wraz ze Zbiornikiem w ramach zadania Budowa Elektrociepłowni Zabrze FORTUM Silesia S.A

 • PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

  Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

 • FORTUM Bytom – Boiler Conversion Project

  Within the framework of the contract with FORTUM Bytom signed on 24 October 2011, Ecoenergia prepared a comprehensive Environmental Impact Assessment and made thermal calculations for various biomass co‑firing scenarios for the OP-130 coal boiler operated by Miechowice cogeneration plant.

 • Energomontaż Północ

  Ecoenergia Sp. z o.o. Warsaw performed in 2008, on behalf of Energomontaż Północ S.A. – the main contractor for the installation work, design work related to modernization of OP-650 boiler No. K5 in Kozienice, whose aim was to reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gases.

НА НАС СЕ ДОВЕРИХА

logo_25