Firma Ecoenergia zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie:

 • wykonania analiz techniczno – ekonomicznych inwestycji,
 • doboru urządzeń i instalacji energetycznych,
 • przygotowania materiałów przetargowych (SIWZ) zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,
 • analizy i oceny ofert na modernizację urządzeń energetycznych,
 • doboru instalacji pomiarowych i AKPiA,
 • konstrukcji kanałów spalin, czopuchów, sprężarkowni, struktur nośnych elektrofiltrów, zbiorników popiołowych,
 • doboru systemów transportu hydraulicznego i pneumatycznego.

Posiadamy wykształconą kadrę specjalistów. Nasze doświadczenie potwierdzone jest licznymi opracowaniami i analizami wykonanymi dla firm takich jak:

 • PGNiG Termika S.A.
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 • Veolia Energia Poznań S.A.
 • ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.,
 • CIECH Soda Polska S.A.,
 • International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.,
 • ELSEN S.A.,
 • Veolia Energia Łódź S.A.

ECOENERGIA specjalizuje się w projektowaniu palników pyłowych dla kotłów energetycznych oraz instalacji dostawy paliwa do palników pyłowych, olejowych i olejowo-gazowych. Prace te są częścią kompleksowych modernizacji kotłów parowych i wodnych, których celem jest obniżenie emisji tlenków azotu oraz dwutlenku węgla.

Wykonujemy również projekty instalacji pomocniczych takich jak:

 • instalacje olejowych i gazowych palników rozpałkowych,
 • instalacje olejowe ze zbiornikami oleju lekkiego,
 • instalacje do pneumatycznego, hydraulicznego i mechanicznego transportu popiołu,
 • instalacje odprowadzania spalin z kotłów energetycznych,
 • instalacje przygotowania, magazynowania i transportu pyłu biomasowego,
 • pompownie,
 • sprężarkownie,
 • elektrofiltry i filtry workowe,
 • zbiorniki popiołu,
 • zbiorniki magazynowe oleju,
 • konstrukcje stalowe (estakady rurociągów, budynki i hale przemysłowe ze szkieletem stalowym),
 • instalacje sprężonego powietrza,
 • instalacje przeciwpożarowe.

Posiadamy wyspecjalizowana kadrę projektantów pracujących na nowoczesnych systemach CAD. Wykonujemy dokumentację projektową w zakresie wszystkich branż, począwszy od etapu koncepcji aż po uruchomienie zamówionej instalacji.

Ecoenergia Sp. z o.o. projektuje i wykonuje „pod klucz” w formule EPC:

 • Instalacje obniżające emisję NOx ze spalin kotłów węglowych pyłowych za pomocą metod pierwotnych z zastosowaniem własnych, opatentowanych rozwiązań,
 • Instalacje obniżające emisję NOx ze spalin kotłów węglowych rusztowych i pyłowych poniżej 180 mg/Nm3 wykorzystujące selektywną niekatalityczną metodę redukcji tlenków azotu SNCR wg opracowanej przez siebie technologii,
 • Instalacje redukujące emisję NOx ze spalin kotłów olejowych i gazowych,
 • Modernizacje kotłów z palnikami rozpałkowymi i podstawowymi na olej lekki,
 • Budowa olejowych instalacji rozpałkowych wraz ze zbiornikami na olej lekki,
 • Konwersje kotłów węglowych na kotły olejowe, gazowe i biomasowe,
 • Modernizacje urządzeń gospodarki paliwowej (węglowej, olejowej, gazowej i biomasowej),
 • Instalacje przygotowania, transportu i magazynowania pyłu węglowego, biomsowego, oleju i odpadów paleniskowych,
 • Modernizacje urządzeń gospodarki pomocniczej,
 • Układy pomiarowe i automatyzację procesów.

Ecoenergia współpracuje z renomowanymi firmami światowymi w zakresie dostaw elementów i urządzeń wymaganych w inwestycjach.

Usługi Ecoenergii  obejmują  wszystkie fazy, procesy i branże inwestycyjne, począwszy od przygotowania inwestycji, doradztwa technicznego poprzez projektowanie, dostawy, montaż, uruchomienie, optymalizację, na przekazaniu do eksploatacji i serwisie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym kończąc.

Zaufali nam