Na przestrzeni prawie 30-tu lat działalności firma zanotowała znaczące sukcesy w każdym polu działalności. Znajduje to potwierdzenie w licznych wyróżnieniach i medalach przyznanych w kraju i zagranicą oraz referencjach udzielonych przez naszych Klientów.

Palinki nasze zostały wyróżnione złotymi medalami przez:

  • Międzynarodowe Jury na Światowej Wystawie Wynalazków i Innowacji w Brukseli,
  • Komisję Międzynarodowych Targów Poznańskich,
  • Komisję Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie,
  • Komisję Międzynarodowej Wystawy Wynalazków “Pomysły, Wynalazki, Nowe produkty” iENA w Norymberdze.

Firma zmodernizowała ponad 60 kotłów energetycznych średnio obniżając emisje tlenków azotu o 50%. Na wielu obiektach zrealizowaliśmy kompleksowe systemy automatycznej regulacji procesu spalania, zainstalowaliśmy kilkanaście systemów pomiarowych do monitorowania emisji spali, modernizowaliśmy instalacje odpopielania i transportu popiołu, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy instalacje magazynowania, przygotowania, transportu i spalania biomasy oraz zmodernizowaliśmy wiele innych gospodarek pomocniczych (sprężone powietrze, instalacje olejowe, elektryka etc.).

Listy referencyjne i certyfikaty

Pełna lista referencyjna prac studialnych i modernizacji wykonanych przez Ecoenergię.

Lista referencyjna wykonanych dostaw palników

Nasza firma posiada certyfikat ISO 9001:2015(2019-2022)

Certyfikat BHP wg PN-N-18001_2004

Zaufali nam