W trakcie realizacji

  • Zakończone realizacje

W trakcie realizacji:

VEOLIA Energia Poznań S.A – EC Karolin

30 stycznia 2020 r. ECOENERGIA Sp. z o.o. jako lider konsorcjum, utworzonego z firmą ENERGOTECH Sp. z o.o. Konin, podpisała umowę z firmą VEOLIA Energia Poznań S.A. na modernizację instalacji paleniskowej 2-ch kotłów PTWM  w celu dostosowania ich do wymagań emisyjnych dyrektywy IED i BAT, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Zamówienie realizowane jest w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

Details

Elektrociepłownia MICHELIN Polska S.A. Olsztyn

Dnia 14.02.2019 Ecoenergia podpisała umowę na wykonanie instalacji redukcji emisji tlenków azotu metodą pierwotną do poziomu <350 mg/Nm3 oraz wtórną SNCR, przez wtrysk roztworu mocznika do komory paleniskowej, do poziomu <180 mg/Nm3, dla pełnego zakresu obciążeń eksploatacyjnych dla kotła parowego typu OP70/50 Nr 3 w Elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie.

Details

PGNiG Termika S.A. Ciepłownia Kawęczyn

W marcu 2019 roku  Ecoenergia Sp. z o.o. jako podwykonawca, podpisała umowę z firmą Energoprojekt Warszawa S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawców zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn do wymagań Konkluzji BAT.

Details

Anwil S.A Włocławek

Dnia 05.02.2018 Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Anwil S.A Włocławek na realizację zadania „Modernizacja palników kotłów pomocniczych Oschatz B1303 A i B”

Details

Zakłady Azotowe Puławy S.A.

W sierpniu 2018 roku Ecoenergia,  jako podwykonawca firmy Power Engineering S.A. z Czerwonaka,  rozpoczęła realizację zlecenia  na modernizację paleniska kotła OP-215  w celu redukcji emisji tlenków azotu w Zakładach Azotowych Puławy.

Details