Firma Ecoenergia zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie:

 • doboru urządzeń energetycznych,
 • przygotowania materiałów przetargowych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,
 • analizy ofert na modernizację urządzeń energetycznych mających na celu obniżenie emisji,
 • doboru instalacji z branży AKPiA,
 • konstrukcji kanałów spalin, czopuchów, sprężarkowni, struktur nośnych elektrofiltrów, zbiorników popiołowych,
 • doboru systemów transportu hydraulicznego i pneumatycznego.

Posiadamy wykształconą kadrę specjalistów. Nasze doświadczenie potwierdzone jest licznymi opracowaniami i analizami wykonanymi dla firm takich jak:

 • ENERGA Kogeneracja,
 • Soda Polska CIECH,
 • IP Kwidzyn,
 • ELSEN S.A.,
 • Dalkia Łódź.

ECOENERGIA specjalizuje się w projektowaniu palników pyłowych dla kotłów energetycznych oraz instalacji dostawy paliwa do palników pyłowych, olejowych i olejowo-gazowych. Prace te są częścią kompleksowych modernizacji kotłów parowych i wodnych, których celem jest obniżenie emisji tlenków azotu oraz dwutlenku węgla.

Wykonujemy również projekty instalacji pomocniczych takich jak:

 • instalacje do pneumatycznego, hydraulicznego i mechanicznego transportu popiołu oraz pyłu biomasowego,
 • instalacje odprowadzania spalin z kotłów energetycznych,
 • instalacje przygotowania pyłu biomasowego,
 • instalacje magazynowania biomasy,
 • pompownie,
 • sprężarkownie,
 • elektrofiltry i filtry workowe,
 • zbiorniki popiołu,
 • konstrukcje stalowe (estakady rurociągów, budynki i hale przemysłowe ze szkieletem stalowym),
 • instalacje sprężonego powietrza,
 • instalacje przeciwpożarowe.

Posiadamy wyspecjalizowana kadrę projektantów pracujących na nowoczesnych systemach CAD. Wykonujemy dokumentację projektową w zakresie wszystkich branż, począwszy od etapu koncepcji aż po uruchomienie zamówionej instalacji.

Ecoenergia Sp. z o.o. projektuje i wykonuje “pod klucz” instalacje do magazynowania, przygotowania, podawania oraz współspalania biomasy pochodzenia drzewnego oraz roślinnego.

Realizacja obejmuje następujące zakresy prac, dostaw i montażu:

 • kompletne projekty we wszystkich branżach,
 • hala produkcyjno-magazynowa,
 • plac odkładczy z murem oporowym,
 • instalacja odbioru i transportu biomasy różnej (pellety, brykiety, trociny, zrębki) rolniczej i leśnej, składająca się ze zbiornika z podłogą wygarniającą i z zespołu podajników taśmowych,
 • instalacja odseparowania i wykorzystania zanieczyszczeń i elementów nadwymiarowych wyposażona w przenośniki, sortownik rolkowy i separator magnetyczny,
 • instalacja ważenia i automatycznego poboru próbek węgla i biomasy odpowiednia do rozliczeń z URE,
 • system sterowania i automatycznej regulacji,
 • kompletne prace budowlano-montażowe we wszystkich branżach,
 • rozruch i optymalizacje pracy instalacji.

Ecoenergia współpracuje z renomowanymi firmami światowymi w zakresie dostaw elementów i urządzeń wymaganych w inwestycji.

They trust us

logo_25