Firma Ecoenergia se zabývá technickým poradenstvím v oblasti:

 • volby energetických zařízení,
 • přípravy materiálů pro veřejné soutěže v souladu s platnými v této oblasti zákony o veřejných zakázkách,
 • analýzami nabídek na modernizaci energetických zařízení, jejichž účelem je snižování emisí,
 • volbou zařízení z oblasti AKPiA,
 • konstrukcí spalinových kanálů, kouřovodů, kompresoroven, struktur nosných elektrofiltrů, nádrží na popel,
 • volbou systémů hydraulické a pneumatické dopravy.

Máme vzdělaný tým odborníků. Naše zkušenosti potvrzují četné studie a analýzy prováděné pro takové firmy, jako:

 • ENERGA Kogeneracja,
 • Soda Polska CIECH,
 • IP Kwidzyn,
 • ELSEN S.A.,
 • Dalkia Łódź.

ECOENERGIA se specializuje na projektování prachových hořáků pro energetické kotle a zařízení na dodávky paliva do prachových, olejových a olejově-plynových hořáků. Tyto práce jsou součásti komplexních modernizací parních a vodních kotlů, přičemž cílem je snížení emisí oxidů dusíku a oxidu uhličitého.

Provádíme také projekty pomocných zařízení, jako jsou:

 • zařízení na pneumatické, hydraulické a mechanické dopravování popela a prachu z biomasy,
 • zařízení na odvádění spalin z energetických kotlů,
 • zařízení na přípravu prachu z biomasy,
 • zařízení ke skladování biomasy,
 • čerpadlovny,
 • kompresorovny,
 • elektrofiltry a pytlové filtry,
 • nádrže na popel,
 • Ocelové konstrukce (můstky na potrubí, budovy a průmyslové haly s ocelovým skeletem),
 • zařízení na stlačený vzduch,
 • protipožární zařízení.

Máme tým specializovaných projektantů pracujících s moderními systémy CAD. Provádíme projektovou dokumentaci v rozsahu všech odvětví, počínaje etapou koncepce až po spuštění objednaného zařízení.

Ecoenergia Sp. z o.o. projektuje a provádí „na klíč“ zařízení ke skladování, přípravu, podávání a spoluspalování biomasy pocházející ze dřeva a rostlin.

Realizace zahrnuje následující rozsah prací, dodávek a montáže:

 • kompletní projekty ve všech odvětvích,
 • výrobně-skladovací hala,
 • odkládací dvůr s opěrnou zdi,
 • zařízení na odběr a dopravu různých druhů biomasy (pelety, brikety, třísky, štěpek) zemědělské a lesní, které se skládá z nádrže s vyhrnovací podlahou a ze soustavy pásových podávačů,
 • zařízení na odseparování a využívání znečištění a nadrozměrných části vybavené unášeči, válečkovou třídičkou a magnetickým separátorem,
 • instalace na vážení a automatické odebírání vzorků uhlí a biomasy vhodné k vyúčtování s URE,
 • systém řízení a automatické regulace,
 • kompletní stavebně-montážní práce ve všech odvětvích,
 • uvádění do provozu a optimalizace chodu zařízení.

Ecoenergie spolupracuje s renomovanými světovými firmami v oblasti dodávek prvků a zařízení požadovaných pro investici.

Důvěřují nám

logo_25