PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Dnia 21.09.2021 firma ECOENERGIA, jako podwykonawca, podpisała umowę z Liderem Konsorcjum  firmą  Polimex Energetyka Sp. z o.o. Warszawa dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kotłowni Gazowej o mocy 6x31MWt w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie” Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Ecoenergię prac projektowych polegających na opracowaniu skoordynowanej wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla…

Details

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o.

Dnia 17.03.2022  w ramach realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska” firma UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, będąc Generalnym Wykonawcą, powierzyła ECOENERGII realizację  zadania pn. „Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie gospodarki olejowej”. Umowa obejmuje wykonanie projektów , dostawę elementów ,  montaż oraz uruchomienie  zbiornika oleju o…

Details

Prezentacja autorskiej technologii SNCR

W dniach 13-14 lutego 2020 przedstawiciele firmy Ecoenergia wzięli udział w XXXII Pokampanijnej Konferencji Techniczno- Surowcowej Stowarzyszenia Techników Cukrowników, która odbyła się w Warszawie w siedzibie NOT pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.

Podczas Konferencji przedstawiciel Ecoenergii zaprezentował naszą autorską, nowatorską  technologię niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR , która  redukuje stężenie tlenków azotu w spalinach poniżej 180 mg/Nm3 w energetycznych kotłach rusztowych i pyłowych małej mocy.

Details

VEOLIA ENERGIA Poznań S.A

30 stycznia 2020 r. ECOENERGIA Sp. z o.o., jako lider konsorcjum utworzonego z firmą ENERGOTECH Sp. z o.o. Konin, podpisała umowę z firmą VEOLIA Energia Poznań S.A. na modernizację instalacji paleniskowej 2-ch kotłów PTWM  w celu dostosowania ich do wymagań emisyjnych dyrektywy IED i BAT,  zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Zamówienie realizowane jest w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

Modernizacja kotłów PTWM ma na celu dostosowanie ich do spalania oleju opałowego lekkiego z zachowaniem wymaganych limitów w zakresie emisji spalin.

Modernizacja zostanie wykonana w formie „pod klucz” i będzie obejmowała:

Details

PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

Details

After Hannover Messe 2015

Dear Sir or Madam

Many thanks for taking the time to visit our booth at our exhibition stand during this year´s Hannover Fair and would like to thank you for your interest in our products and our company.

ECOENERGIA Burners Awarded with Gold Medal

It is with great satisfaction that we inform that the burners designed by Ecoenergia have been awarded with gold medal at the 65th iENA International Trade Fair 2013 “Ideas,Inventions, New Products” in Nuremberg, Germany.

Ecoenergia took part in the exhibition as a member of the Polish Association of Inventors and Innovators.

PGNiG Termika S.A.

On the day of 11 January 2013, Ecoenergia signed a contract with PGNiG TERMIKA covering preparation of conceptual documentation and Specification of Important Conditions of the Tender for construction of light oil systems for PTWM‑100 boilers operated by Wola district heating station and Siekierki cogeneration plant.

Details

Białystok Cogeneration Plant – Advisory Services

On the day of 13 December 2012, Ecoenergia signed a contract with Białystok Cogeneration Plant for preparation of technical, legal and proposal evaluation requirements for the tender covering construction of catalytic NOx reduction systems for two OP‑230 steam boilers, #7 and #8, installed at Białystok Cogeneration Plant.

Details

Welcome to POLEKO Trade Fair

On November 22-25 POLEKO International Trade Fair of Environmental Protection will be held in Poznań. The main theme of the 23rd edition of POLEKO, indicated by the Minister of Environment, is “Resource efficiency – effective use of resources”. POLEKO exhibition will include, just like last year, the following four exhibitions: Clean Energy Exhibition, Recycling Exhibition, Control and Measurement Equipment and Science for the Environment.

Details

Ecoenergia invited to Forum on Energy Technologies

We are pleased to announce that Jan Siwinski MSc., the CEO of ECOENERGIA Sp. z o. o. will share his experiences in discussing the subject “biomass dust combustion systems in average power power boilers – eco energy technologies and operational experience” during the “Forum of Technology in Power – Biomass Combustion” on 27-28 October 2011 in Belchatow.

Details

Technical advice for PGE El. Opole SA Tender

Ecoenergia advises PGE El. Opole S.A. in order to reduce NOxemissions.

Ecoenergia Sp. z o. o. has been invited to participate in the Tender Committee appointed by the Purchaser and the Investor. The main functions of the company is to prepare answer proposals to bidders questions, participating and advising, as an expert in the technical sphere in all matters that arise during the tendering procedure for the reduction of NOx.

Details

Preliminary Design

Regarding the combustion of biomass for Soda Polska Ciech Sp. z o. o.

Development entitled “Guidelines for the energy modernization of Soda Polska Ciech for biomass combustion to reduce C02 emission”, was commissioned and accomplished as an alternative to the existing gas combustion system for Soda Polska Ciech Sp. z o. o. based in Inowrocław.

Details
logo_25