PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

Energomontaż Północ

Ecoenergia Sp. z o.o. Warsaw performed in 2008, on behalf of Energomontaż Północ S.A. – the main contractor for the installation work, design work related to modernization of OP-650 boiler No. K5 in Kozienice, whose aim was to reduce emissions of nitrogen oxides in exhaust gases.

PGE EC Rzeszów

On the day of 30 April 2014 Ecoenergia signed a contract with PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna and has become a general contractor of WP-120 boiler modernization project. The project is aimed at reduction of the minimum capacity of K6 boiler operated by Rzeszów cogeneration plant. It has been planned that the boiler’s minimum operational…