Подготовка на биомаса

  • Продукти

  • Изгаряне

  • Складиране на биомаса

РОЛКОВИ СОРТИРОВАЧКИ

В уредби, в които се изисква подаване на биомаса с определени максимални размери (напр. брикет), а същества опасение, че доставеният материал може да не отговаря на тези изисквания, се употребяват ролкови сортировачки. Задачата им е да сепарират елементи с недопустими размери от същинско зърно. Това става в резултат на предвижване на материала между въртящите се и разхождащи ролки. Желателният материал преминава чрез ролките, а пък елементите, не отговарящи на изискванията, се отсортироват.
Сортировачките се доставят с електрическо задвижване. Задвижването се пренася върху ролките с помощта на верига. Строеж на сортировачката е проектиран така, че да защитава задвижването и зона на веригата от попадане на прахта.

Ecoenergia има в офертата си ролкови сортировачки за биомаса, в които разстоянието се приспособява към потребностите на клиента. Типична производителност на сортировачките съставя до 30 тона материал в час. Същества възможност за доставка на уредите в изпълнение ATEX.

СМИЛАЧНИ СИСТЕМИ

Ecoenergia Sp. z o.o. в рамките на услугите си приготвя уредби за смилане на биомаса. Преди избор на уредите провеждаме анализ на достъпна при Възложителя биомаса и въз основа на това препоръчваме най-оптималната според потребностите система.

В рамките на услугата са предвидени следните действия:

  • анализ на биомаса и подбор на уредите,
  • доставка на уредите,
  • пускане,
  • проекти на опорни стоманени конструкции,
  • проекти на стоманобетонни конструкции,
  • монтаж или надзор върху монтаж.

В състав на типичната уредба влизат две до четири ударни мелници за биомаса с производителност от 6 до 12 тона в час всяка една (в зависимост от изискуемо мелене). Mелниците могат да се употребят за биомаса във формата на предварително раздробени в трошачка пелети или брикети.

logo_25