Příprava biomasy

  • Výrobky

  • Spalování

  • Skladování biomasy

Válečkové třídičky

V zařízeních, v nichž se vyžaduje podávání biomasy s určitými maximálními parametry (např. briket) a existuje obava, že by dodávaný materiál nemusel splňovat tyto požadavky, se používají válečkové třídičky. Jejich úkolem je odseparovat nadrozměrné části od těch správných. Děje se to přemísťováním materiálu mezi válečky, které se otáčí a rozcházejí. Materiál požadované frakce propadá válečky a části nesplňující požadavky jsou odnášeny k přetřídění.
Třídičky se dodávají s elektrickým pohonem. Pohon je na válečky přenášen s použitím řetězu. Konstrukce třídičky je projektována tak, aby byly pohon a řetězový pás chráněn před průnikem prachu.

Ecoenergia má ve své nabídce válečkové třídičky na biomasu, u nichž je rozestavení zvoleno podle požadavků zákazníka. Typický výkon třídiček je do 30 tun materiálu za hodinu. Je možné dodávat zařízení v provedení ATEX.

Systémy mletí

Ecoenergia Sp. z o.o. v rámci svých služeb připravuje zařízení na mletí biomasy. Před volbou zařízení provádíme analýzu biomasy, které je dostupná u objednavatele, a na tomto základě doporučujeme systém, který je nejvíce optimální z hlediska místních potřeb.

V rámci služeb se předpokládá následující činností:

  • analýzu biomasy a volbu zařízení,
  • dodávku zařízení,
  • uvedení do chodu,
  • projekty podpěrných ocelových konstrukcí,
  • projekty železobetonových konstrukcí,
  • montáž nebo dozor nad montáži.

Typická instalace se skládá ze dvou až čtyř kladívkových biomasových mlýnů s výkonem od 6 do 12 tun za hodinu každý (v závislosti na požadované výrobě). Mlýny lze používat na biomasu v podobě pelet nebo briket, předběžně rozdrobených.

logo_25