Skladování biomasy

 • Výrobky

 • Spalování

 • Příprava biomasy

Ocelové válcové nádrže

V naší nabídce jsou nádrže ke skladování biomasy a sypkých materiálů. Nádrže jsou volené a projektované podle potřeb zákazníka. Lze je využívat jako hlavní skladovací nádrže nebo nádrže u kotlů, nebo přechodné skladovací nádrže.

Charakteristika nádrží:

 • užitkový objem nádrží – od 20 do 300 m3,
 • průměr nádrží od 3 do 6 metrů,
 • naše nádrže jsou vybaveny zařízením pro ochranu proti vzniku převisů na stěnách a k jejich setřásání,
 • nádrže jsou těsné a chrání zboží proti působení povětrnostních činitelů (déšť, sníh, vítr),
 • nádrže jsou vybavené protivýbušným zařízením (dekompresní panely),
 • mají systémy na zjišťování a hašení požárů (po zajištění hasebních médii),
 • jsou vybaveny systémy na havarijní vyprázdnění (gravitační, mechanické),
 • mají zařízení na monitorování úrovně materiálu v nádrži,
 • jsou odvzdušněny,
 • pro nádrže lze naprojektovat navíc zábradlí, žebříky, podesty, hrdla na naplnění a jiné doplňkové vybavení dle dohody s objednavatelem.
Zásobníky s vyhrnovací podlahou

Firma Ecoenergia navrhuje a dodává ocelové zásobníky na biomasu vybavené vyhrnovací podlahou.
Zásobníky umožňují naložení biomasy s použitím tradičních kolových nakládačů a mají objem od 15 do 30 m3.

Jsou vybaveny dvousekční vyhrnovací podlahou (v standardním provedení) poháněnou systémem hydraulických ovládačů.

Výkon podlahy je řízený dvěma způsoby:

 • rychlostí posuvně–zpětných pohybů vyhrnovacích sekcí,
 • stupněm otevření hradítka.

Pohony zásobníků jsou připraveny na práci ve vlhkých a prašných podmínkách, existuje také možnost dodávat pohony odpovídající ATEX.

Skladovací haly

Ecoenergia Sp. z o.o. nabízí také haly určené ke skladování biomasy a technologické haly. Typická hala má železobetonovou a ocelovou konstrukci. Je postavená z opěrných zídek, nosných sloupů trapézových plechů a ocelové obloukové nebo sedlové střechy.
Povrch stavěných hal může být od 150 do 1000 m2 (při čemž je možné zvážení výstavby i větší haly). Je možné rozdělení interiéru haly na boxy umožňující uchovávat různé druhy biomasy tak, aby se nepromíchaly.

Stavba probíhá systémem „na klíč“ počínaje získáním příslušných povolení, projektem, samotnou výstavbou a konče přejímkou uživatelem.

logo_25