Paliwa

 • Produkty

 • Spalanie

 • SNCR

Przygotowywanie biomasy

Sortowniki rolkowe

W instalacjach, w których wymagane jest podawanie biomasy o określonych wymiarach maksymalnych (np. brykiet), a istnieje obawa, że dostarczany materiał nie konieczne spełnia te wymagania stosuje się sortowniki rolkowe. Mają one za zadanie odseparować elementy nadwymiarowe od ziarna właściwego. Następuje to na skutek przemieszczania się materiału między obracającymi się i rozchodzącymi rolkami. Materiał pożądany przelatuje przez rolki natomiast elementy nie spełniające wymagań są przenoszone do odsortu.
Sortowniki dostarczane są z napędem elektrycznym. Napęd przenoszony jest na rolki za pomocą łańcucha. Budowa sortownika jest tak zaprojektowana aby chronić napęd i pasek łańcuchowy przed dostawaniem się pyłu.

Ecoenergia w swojej ofercie posiada sortowniki rolkowe do biomasy, w których rozstaw dobierany jest do potrzeb klienta. Typowa wydajność sortowników wynosi do 30 ton materiału na godzinę. Istnieje możliwość dostarczenia urządzeń w wykonaniu ATEX.

Systemy mielenia

Ecoenergia Sp. z o.o. w ramach swoich usług przygotowuje instalacje mielenia biomasy. Przed wyborem urządzeń przeprowadzamy analizę biomasy dostępnej u Zamawiającego i na tej podstawie rekomendujemy układ najbardziej optymalny pod względem potrzeb.

W ramach usługi przewidziane są następujące czynności:

 • analiza biomasy i dobór urządzeń,
 • dostawa urządzeń,
 • rozruch,
 • projekty konstrukcji wsporczych stalowych,
 • projekty konstrukcji żelbetowych,
 • montaże lub nadzór nad montażem.

W skład typowej instalacji wchodzą dwa do czterech młynów młotkowych biomasowych o wydajności od 6 do 12 ton na godzinę każdy (w zależności od wymaganego przemiału). Młyny mogą być wykorzystane do biomasy w postaci peletu lub brykietu wstępnie pokruszonego w kruszarce.

Magazynowanie biomasy

Zbiorniki stalowe walcowe

W swojej ofercie posiadamy zbiorniki do magazynowania biomasy i materiałów sypkich. Zbiorniki dobierane i projektowane są dla potrzeb klienta. Mogą być wykorzystywane jako zbiorniki główne magazynowe, zbiorniki przykotłowe, zbiorniki pośrednie.

Charakterystyka zbiorników:

 • objętość użytkowa zbiorników –od 20 do 300m3,
 • średnica zbiorników od 3 do 6 metrów,
 • nasze zbiorniki wyposażone są w instalacje do zapobiegania i strzepywania ewentualnych nawisów na ściankach,
 • zbiorniki są szczelne i chronią towar przed działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr),
 • zbiorniki wyposażone są w instalacje przeciwwybuchowe (panele dekompresyjne),
 • posiadają systemy do wykrywania i gaszenia pożarów (po zapewnieniu mediów gaśniczych),
 • wyposażone są w system awaryjnego opróżniania (grawitacyjne, mechaniczne),
 • posiadają instalację do monitorowania poziomu materiału w zbiorniku,
 • posiadają odpowietrzenie,
 • dodatkowo dla zbiorników projektowane jest obarierowanie, drabinki, podesty, króćce załadowcze oraz pozostałe dodatkowe wyposażenie ustalone z Zamawiającym.

Zasobniki z podłogą wygarniającą

Firma Ecoenergia projektuje i dostarcza stalowe zasobniki biomasy wyposażone w podłogę wygarniającą.
Zasobniki umożliwiają załadunek biomasy za pomocą tradycyjnych ładowarek kołowych i posiadają pojemność od 15 do 30 m3.

Wyposażone są w dwusekcyjna podłogę wygarniającą (wykonanie standardowe) napędzaną przez układ siłowników hydraulicznych.

Wydajność podłogi sterowna jest dwojako:

 • szybkością ruchów posuwisto zwrotnych sekcji wygarniających,
 • stopniem otwarcia warstwownicy.

Napędy zasobników przystosowane są do pracy w warunkach wilgoci i zapylenia istnieje tez możliwość dostarczenia napędów zgodnych z ATEX.

Hale magazynowe

W swojej ofercie Ecoenergia Sp. z o.o. posiada również hale przeznaczone do magazynowania biomasy oraz hale technologiczne. Typowa hala posiada konstrukcję żelbetowo-stalową. Zbudowana jest z murków oporowych, słupów nośnych, osłony z blachy trapezowej oraz dachu stalowego łukowego lub dwuspadowego.
Powierzchnia budowanej hali może wynosić od 150 do 1000m2 (przy czym możliwe jest rozpatrzenie zabudowy większych powierzchni). Istnieje możliwość podzielenia wnętrza hali na boksy umożliwiające przechowywanie różnych rodzajów biomasy w sposób zapewniający niemieszanie się.

Budowa odbywa się w systemie „pod klucz” poczynając od uzyskania stosownych pozwoleń, przez projektowanie, na realizacji i przekazaniu do użytkowania kończąc.

30 lat 2