Складиране на биомаса

 • Продукти

 • Изгаряне

 • Подготовка на биомаса

СТОМАНЕНИ ЦИЛИНДРИЧНИ КОНТЕЙНЕРИ

Имаме в офертата си контейнери за складиране на биомаса и сипкави материали. Контейнерите се подбират и проектират за потребностите на клиента. Те могат да се употребят като главни складови контейнери, контейнери до котел, междинни контейнери.

Характеристика на контейнерите:

 • полезен обем на контейнерите – oт 20 до 300 м³,
 • диаметър на контейнерите от 3 до 6 метра,
 • нашите контейнери са снабдени с уредби за предотвратяване и отстраняване на евентуално надвисване на материалите по стените,
 • контейнерите са плътни и защитават стоката от действие на атмосферни фактори (дъжд, сняг, вятър),
 • контейнерите са снабдени с противовзривни уредби (декомпресионни панели),
 • имат системи за откриване и гасене на пожари (след осигуряване на пожарогасителни агенти),
 • те са снабдени със система за аварийно (гравитационно, механично) опразване,
 • те имат уредба за наблюдение на нивото на материала в контейнера,
 • те имат обезвъздушаване,
 • допълнително за контейнерите се проектират бариери, стълби, площадки, щуцери за товарене и други принадлежности, съгласувани с Възложителя.
КОНТЕЙНЕРИ С ИЗГРЕБВАЩ ПОД

Фирма Ecoenergia проектира и доставя стоманени контейнери за биомаса, снабдени с изгребващ под.
Контейнерите създават възможност за товарене на биомаса с помощта на традиционните колесни товарачки и имат вместимост от 15 до 30 м³.

Те са снабдени с двусекционен изгребващ под (стандартно изпълнение) задвижван от система за хидравлични серводвигатели.

Производителност на пода се управлява по два начина:

 • със скоростта на постъпателно-възвратно движение на изгребващите секции,
 • със степента на отваряне на решетката.

Задвижване на контейнерите е приспособено за работа при условията на влага и запрашване, същества също така възможност за доставяне на задвижването, съответстващо на АTEX.

СКЛАДОВИ ХАЛЕТА

Ecoenergia Sp. z o.o. има също така в офертата си халета, предназначени за складиране на биомаса и технологични халета. Типичното хале има стоманобетонно-стоманена конструкция. То е построено от подпорни стени, носещи стълби, защитен кожух от трапецоидна ламарина и стоманен дъговиден или двускатен покрив.

Площта на изгражданото хале може да съставя от 150 до 1000 м2 (като е възможно разглеждане на застрояването на по-големи площи). Същества възможност за деление на интериора на халето на боксове, създаващи възможност за съхраняване на различни видове биомаса по такъв начин, че смесването им да става невъзможно.

Строителството става в система до «под ключ», почвайки от придобиване на съответни разрешителни, чрез проектиране, приключвайки с изпълнение и предаване за ползване.

logo_25