Фирма Ecoenergia се занимава с технически консултации в областта на:

 • подбор на енергийни уреди,
 • подготовка на материалите за тръжна процедура съгласно Закона за обществени поръчки,
 • анализ на оферти по модернизация на енергийни уреди, целта на които е намаляване на емисията,
 • подбор на уредби от областта на контролно-измерителна апаратура и автоматика,
 • конструкция на канали за изгорели газове, фуксове, компресорни, носещи структури на електрофилтри, резервоари за пепел,
 • подбор на системи за хидравличен и пневматичен транспорт.

Имаме образовани кадри от специалисти. Нашият опит е потвърден с многочислени разработки и анализи, изработени за фирмите като:

 • ENERGA Kogeneracja,
 • Soda Polska CIECH,
 • IP Kwidzyn,
 • ELSEN S.A.,
 • Dalkia Łódź.

ECOENERGIA специализира в проектиране на прахови горелки за енергийни котли и на уредби за доставка на гориво за прахови, маслени и маслено-газови горелки. Тези работи са част от комплексни модернизации на парни и водни котли, целта на които е намаление на емисия на азотни окиси и на въглероден двуокис.

Също така изпълняваме проекти на спомагателни уредби като:

 • уредби за пневматичен, хидравличен и механичен транспорт на пепел и на прах от биомаса,
 • уредби за отвеждане на изгорелите газове от енергийни котли,
 • уредби за подготовка на прах от биомаса,
 • уредби за складиране на биомаса,
 • помпени станции,
 • компресорни,
 • електрофилтри и филтри с торби,
 • резервоари за пепел,
 • стоманени конструкции (естакади от тръбопроводи, промишлени сгради и халета със стоманен скелет),
 • уредби за сгъстен въздух,
 • противопожарни уредби.

Имаме специализирани кадри от проектанти, работещи с модерни CAD-системи. Изпълняваме проектна документация в областта на всички отрасли, почвайки от фазата на идеен проект чак до пускане на поръчаната уредба.

Ecoenergia Sp. z o.o. проектира и изпълнява до „под ключ“ уредби за складиране, подготовка, подаване и съизгаряне на биомаса от дървесен и растителен произход.

Изпълнението включва следните обеми на работи, доставка и монтаж:

 • комплектни проекти във всички отрасли,
 • производствено-складско хале,
 • площад за отлагане с подпорна стена,
 • уредба за приемане и транспорт на различни видове селскостопанска и горска биомаса (пелети, брикети, стърготини, отпадъци от сечене), състояща се от контейнер с изгребващ под и от комплект лентови подавачи,
 • уредба за сепариране и използване на замърсявания и свръхразмерни елементи, снабдена с конвейери, ролкова сортировачка и магнитен сепаратор,
 • уредба за претегляне и автоматично вземане на проби от въглища и биомаса, подходяща за разплащания с Управление за регулация на енергетика,
 • система за управление и автоматична регулация,
 • комплектни строително-монтажни работи във всички отрасли,
 • пускане и оптимизация на работа на уредбата.

Ecoenergia сътрудничи с реномирани световни фирми в областта на доставки на изискуемите в инвестицията елементи и уреди.

НА НАС СЕ ДОВЕРИХА

logo_25