Prezentacja autorskiej technologii SNCR

W dniach 13-14 lutego 2020 przedstawiciele firmy Ecoenergia wzięli udział w XXXII Pokampanijnej Konferencji Techniczno- Surowcowej Stowarzyszenia Techników Cukrowników, która odbyła się w Warszawie w siedzibie NOT pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce.

Podczas Konferencji przedstawiciel Ecoenergii zaprezentował naszą autorską, nowatorską  technologię niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR , która  redukuje stężenie tlenków azotu w spalinach poniżej 180 mg/Nm3 w energetycznych kotłach rusztowych i pyłowych małej mocy.

Details

VEOLIA ENERGIA Poznań S.A

30 stycznia 2020 r. ECOENERGIA Sp. z o.o., jako lider konsorcjum utworzonego z firmą ENERGOTECH Sp. z o.o. Konin, podpisała umowę z firmą VEOLIA Energia Poznań S.A. na modernizację instalacji paleniskowej 2-ch kotłów PTWM  w celu dostosowania ich do wymagań emisyjnych dyrektywy IED i BAT,  zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Zamówienie realizowane jest w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

Modernizacja kotłów PTWM ma na celu dostosowanie ich do spalania oleju opałowego lekkiego z zachowaniem wymaganych limitów w zakresie emisji spalin.

Modernizacja zostanie wykonana w formie „pod klucz” i będzie obejmowała:

Details

PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

Details

ECOENERGIA Burners Awarded with Gold Medal

It is with great satisfaction that we inform that the burners designed by Ecoenergia have been awarded with gold medal at the 65th iENA International Trade Fair 2013 “Ideas,Inventions, New Products” in Nuremberg, Germany.

Ecoenergia took part in the exhibition as a member of the Polish Association of Inventors and Innovators.

PGNiG Termika S.A.

On the day of 11 January 2013, Ecoenergia signed a contract with PGNiG TERMIKA covering preparation of conceptual documentation and Specification of Important Conditions of the Tender for construction of light oil systems for PTWM‑100 boilers operated by Wola district heating station and Siekierki cogeneration plant.

Details

Welcome to POLEKO Trade Fair

On November 22-25 POLEKO International Trade Fair of Environmental Protection will be held in Poznań. The main theme of the 23rd edition of POLEKO, indicated by the Minister of Environment, is „Resource efficiency – effective use of resources“. POLEKO exhibition will include, just like last year, the following four exhibitions: Clean Energy Exhibition, Recycling Exhibition, Control and Measurement Equipment and Science for the Environment.

Details

Technical advice for PGE El. Opole SA Tender

Ecoenergia advises PGE El. Opole S.A. in order to reduce NOxemissions.

Ecoenergia Sp. z o. o. has been invited to participate in the Tender Committee appointed by the Purchaser and the Investor. The main functions of the company is to prepare answer proposals to bidders questions, participating and advising, as an expert in the technical sphere in all matters that arise during the tendering procedure for the reduction of NOx.

Details

Preliminary Design

Regarding the combustion of biomass for Soda Polska Ciech Sp. z o. o.

Development entitled „Guidelines for the energy modernization of Soda Polska Ciech for biomass combustion to reduce C02 emission“, was commissioned and accomplished as an alternative to the existing gas combustion system for Soda Polska Ciech Sp. z o. o. based in Inowrocław.

Details
logo_25