PFLEIDERER Grajewo S.A.

W dniu 25 czerwca 2013 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z firmą Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie umowę na wyklonanie pod klucz instalacji magazynowania i podawania zrębek technologicznych. W ramach podpisanych umów Ecoenergia: Wykona badania gruntu w zakresie koniecznym do prawidłowego doboru i lokalizacji fundamentów. Wykona projekt budowlany do pozwolenia na budowę.…