Kopalnia Guido

Na podstawie umowy zawartej w dniu 06.03.2015 w Mikołowie, z firmą Elektrometal S.A. Cieszyn Ecoenergia wykonała projekt technologiczny branży mechanicznej dla zadania pn: „Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Kopalni Guido”.

Soda Ciech Polska

Na podstawie umowy z dnia 02.04.2014 zawartej z Soda Polska Ciech S.A. Ecoenergia była doradcą technicznym podczas zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach Soda Polska Ciech S.A..

3Spare Białystok

Na zlecenie firmy 3Spare Białystok Ecoenergia wykonała dwa projekty koncepcyjne:

  1. Koncepcję sortowni i magazynu pyłu drzewnego.
  2. Koncepcję układu spalania pyłu biomasowego w suszarniach kruszywa do produkcji mas bitumicznych.

Alstom Dalkia Poznań EC Karolin

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 04.03.2014 pomiędzy Ecoenergią a firmą Alstom Power, działającą na zlecenie Inwestora Dalkii Poznań ZEC S.A, firma nasza zrealizowała zlecenie na opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 1K2 oraz kotła 2K w Dalkia Poznań ZEC S.A. – Elektrociepłownia KarolinProjekt obejmował swym zakresem budowle oraz instalacje wynikające z potrzeb przyjętej technologii odsiarczania spalin.

VATTENAFALL HP S. A.

Ecoenergia Sp. z o.o. dostarczy Elektrociepłowni Siekierki zawirowywacze do palników NSW-880.
Zgodnie z umową podpisaną w dniu 4 stycznia 2012 r. pomiędzy Ecoenergią Sp. z o.o. a Vattenfall Heat Poland S. A. firma Ecoenergia dostarczy zawirowywacze mieszanki pyłowo-powietrznej palników NSW-880.

FORTUM Bytom S. A.

Ecoenergia Sp. z o.o. w ramach umowy podisanej w dniu 24 października 2011 r. opracowała dla FORTUM Bytom S. A. pełny Raport Oddziaływania na Środowisko oraz obliczenia cieplno-bilansowe kotła OP-130 dla współspalania biomasy w Elektrociepłowni Miechowice.