Anwil S.A Włocławek

Dnia 05.02.2018 Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Anwil S.A Włocławek na realizację zadania „Modernizacja palników kotłów pomocniczych Oschatz B1303 A i B”

Umowa obejmowała  wykonanie niezbędnych obliczeń oraz na ich podstawie odpowiednich projektów technicznych (we wszystkich branżach) dla  przeprowadzenia modernizacji w układzie palników kotłów pomocniczych Oschatz B1303 A i B, umożliwiającej wyłączenie palników głównych w przypadku dodatniego bilansu parowego w wytwórni amoniaku, przy jednoczesnym zachowaniu kotłów w stanie gorącym.

PGNiG Termika S.A. Ciepłownia Kawęczyn

W marcu 2019 roku  Ecoenergia Sp. z o.o. jako podwykonawca, podpisała umowę z firmą Energoprojekt Warszawa S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawców zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn do wymagań Konkluzji BAT.

Prace wykonywane  przez Ecoenergię były częścią  zadania realizowanego przez Energoprojekt Warszawa S.A. na rzecz PGNiG Termika S.A.

Elektrociepłownia MICHELIN Polska S.A. Olsztyn

Dnia 14.02.2019 Ecoenergia podpisała umowę na wykonanie instalacji redukcji emisji tlenków azotu metodą pierwotną do poziomu <350 mg/Nm3 oraz wtórną SNCR, przez wtrysk roztworu mocznika do komory paleniskowej, do poziomu <180 mg/Nm3, dla pełnego zakresu obciążeń eksploatacyjnych dla kotła parowego typu OP70/50 Nr 3 w Elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie.

VEOLIA Energia Poznań S.A – EC Karolin

30 stycznia 2020 r. ECOENERGIA Sp. z o.o. jako lider konsorcjum, utworzonego z firmą ENERGOTECH Sp. z o.o. Konin, podpisała umowę z firmą VEOLIA Energia Poznań S.A. na modernizację instalacji paleniskowej 2-ch kotłów PTWM  w celu dostosowania ich do wymagań emisyjnych dyrektywy IED i BAT, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Zamówienie realizowane było w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

Modernizacja kotłów PTWM miała na celu dostosowanie ich do spalania oleju opałowego lekkiego z zachowaniem wymaganych limitów w zakresie emisji spalin.

PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni

W lutym 2016 roku na podstawie umowy z firmą SBB Energy S.A. z siedzibą w Opolu Ecoenergia  rozpoczęła realizację prac polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu palników pyłowych wirowych, olejowych palników rozpałkowych i skanerów płomienia wraz z nadzorem nad ich montażem i uruchomieniem w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże (obecnie PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże) dla Elektrociepłowni w Gdyni

International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. -projekt techniczny instalacji zdmuchiwaczy parowych

Na podstawie zamówienia nr nr 4157/16/DIR podpisanego w dniu 06.09.2016r.. pomiędzy firmą Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. a firmą Ecoenergia Sp. z o.o zrealizowała umowę na wykonanie projektu technicznego, w branży cieplno-mechanicznej i budowlanej, modernizacji istniejącej instalacji zdmuchiwaczy parowych kotłów OP-140 K1, K2, K3 w IP Kwidzyn o zabudowę instalacji zdmuchiwaczy obrotowych podgrzewaczy powietrza,