Ecoenergia Sp. z o.o. w ramach umowy podisanej w dniu 24 października 2011 r. opracowała dla FORTUM Bytom S. A. pełny Raport Oddziaływania na Środowisko oraz obliczenia cieplno-bilansowe kotła OP-130 dla współspalania biomasy w Elektrociepłowni Miechowice.

Raport Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji realizującej produkcję energii elektrycznej i cieplnej z udziałem biomasy zawierał przedewszystkim:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia.
 2. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia.
 3. Analizę uciążliwości dla środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza.
 4. Ocene wpływu na środowisko w zakresie emisji hałasu.
 5. Wpływ inwestycji na powierzchnię terenu i zieleni.
 6. Gospodarkę odpadami.
 7. Odziaływanie przedsięwzięcia na biosferę.
 8. Komplet załączników.

Obliczenia cieplno-bilasnowe kotła OP-130 zostały przeprowadzone dla 3 wariantów pracy przy współspalaniu biomasy:

 1. Praca kotła z minimum tehcnicznym wydajności z paliwem wyłącznie biomasowym.
 2. Praca kotła z mocą palników biomasowych 60MW przy współspalaniu biomasy i wegla dla wydajności nominalnej kotła.
 3. Praca kotła z mocą palników biomasowych 90MW przy współspalaniu biomasy i wegla dla wydajności nominalnej kotła.

Obliczenia zostały przeprowadzone w celu ustalenia głównych parametrów pracy kotła przy opalaniu biomasą. Wynikowy zestaw danych z obliczeń obejmował między innymi:

 1. Średnią adiabatyczną temperaturę w komorze.
 2. Obciążenia cieplne scian komory paleniskowej.
 3. Temperatury i strumienie spalin na wylocie z komory paleniskowej oraz na poszczególnych powierzchniach ogrzewalnych.
 4. Temperatury wody przed i za podgrzewaczem wody.
 5. Temperatury powietrza przed i za podgrzewaczem powietrza.
 6. Sprawności kotła.