Elektrownia Kozienice S.A.

W dniu 28 marca 2012 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z Elektrownią Kozienice S.A. umowę, polegająca na wykonaniu koncepcji instalacji do transportu i spalania biomasy w komorach paleniskowych kotłów K9 i K10 z pominięciem młynów węglowych.