Elektrociepłownia Białystok S.A.

W dniu 13 grudnia 2012 r Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę z Elektrociepłownią Białystok S.A. na zadanie pod nazwą ” Opracowanie Progamu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie wymagań technicznych na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin na kotłach parowych OP-230 nr 7 i 8 w Elektrociepłowni Białystok S.A.”

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska

W dniach 20-23 listopada odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko w Poznaniu. Jest to największa i najważniejsza w kraju i w Europie Środkowo -Wschodniej ekspozycja zaawansowanych rozwiązań dla ochrony środowiska.

Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy

W dniach 25-26 października 2012r. przedstawiciele naszej firmy Pan Jan Siwinski – Prezes Zarządu, Pan Wojciech Pokorski – Główny Projektant i Pan Andrzej Petela – Kierownik Odziału Katowice, wezmą udział w II edycji Forum Technologii w Energetyce – Spalanie biomasy. Forum odbędzie się w Hotelu “Wodnik” w Słoku k/Bełchatowa. W trakcie forum Prezes Zarządu –…

Elektrownie Ostrołęka S.A.

W dniu 22 października 2012 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. umowę, polegająca na świadczeniu usług doradczych postepowaniu przetargowym pt. ” Redukcja NOx na kotłach OP-650 nr 1, 2 i 3 zainstalwoanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.”.

Elektrownia Kozienice S.A.

W dniu 28 marca 2012 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z Elektrownią Kozienice S.A. umowę, polegająca na wykonaniu koncepcji instalacji do transportu i spalania biomasy w komorach paleniskowych kotłów K9 i K10 z pominięciem młynów węglowych.

XVI Forum Energetyczne

W dniach 18 i 19.05.2012 r. Ecoenergia wspólnie z Instytutem Techniki Cieplnej – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej organizuje XVI Forum Energetyczne nt:”Kształcenie i rozwój kadr dla energetyki”.

Forum odbędzie się w SPA Nałęczów.

Promocja Projektu

Z przyjemnością informujemy, że Firma ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOPWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Ecoenergia Sp. z o.o.” wramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.