Elektrociepłownia Białystok S.A.

W dniu 13 grudnia 2012 r Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę z Elektrociepłownią Białystok S.A. na zadanie pod nazwą ” Opracowanie Progamu Funkcjonalno – Użytkowego w zakresie wymagań technicznych na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin na kotłach parowych OP-230 nr 7 i 8 w Elektrociepłowni Białystok S.A.”