Elektrownie Ostrołęka S.A.

W dniu 22 października 2012 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. umowę, polegająca na świadczeniu usług doradczych postepowaniu przetargowym pt. ” Redukcja NOx na kotłach OP-650 nr 1, 2 i 3 zainstalwoanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.”.