ENERGA Kogeneracja SP. Z O.O.

W dniach 10-30 stycznia 2013 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z firmą ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu szereg umów dotyczących dostaw głównych urządzeń technologicznych oraz pełnienia nadzoru technologicznego przy budowie instalacji mielenia biomasy na terenie ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.

PGNiG Termika S.A.

W dniu 11 stycznia 2013 roku Ecoenergia podpisała umowę z firmą PGNiG TERMIKA SA na wykonanie koncepcji wraz z opracowaniem SIWZ na wybudowanie instalacji oleju lekkiego dla kotłów PTWM 100 w C. Wola i Ec. Siekierki.