PGNiG Termika S.A.

W dniu 11 stycznia 2013 roku Ecoenergia podpisała umowę z firmą PGNiG TERMIKA SA na wykonanie koncepcji wraz z opracowaniem SIWZ na wybudowanie instalacji oleju lekkiego dla kotłów PTWM 100 w C. Wola i Ec. Siekierki.