Działanie 6.1 Paszport do Eksportu

W dniu 20 lutego 2014 roku Ecoenergia zawarła Umowę o dofinansowanie

NR UDA-POIG.06.01.00-14-287/13-00 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Dzialania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.