Firma ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa wykonała w 2008 roku na zlecenie Energomontażu Północ S.A., będącego głównym wykonawcą prac montażowych dla przeprowadzonej modernizacji, prace projektowe związane z modernizacją kotła parowego OP-650 nr K5 w Elektrowni Kozienice, której celem była redukcja emisji tlenków azotu w spalinach.

Prace projektowe, zrealizowane przez Oddział Katowice Ecoenergii, dotyczyły:

  • dokumentacji modernizacji parownika części ciśnieniowej kotła dokumentacji koncesyjnej zmian części ciśnieniowej dla uzgodnień z UDT,
  • dokumentacji modernizacji przewodów powietrza wtórnego,
  • dokumentacji instalacji powietrza chłodzącego,
  • dokumentacji instalacji powietrza sterowniczego,
  • dokumentacji konstrukcji wsporczych dla dysz powietrza trzeciego,
  • dokumentacji modernizacji rozpałkowej instalacji mazutowej i parowej do palników niskoemisyjnych,
  • dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja została wykonana zgodnie z założeniami firmy Fortum Power and Heat OY/Finlandia będącej dostawcą technologii spalania niskoemisyjnego dla modernizowanego kotła OP-650.

W ramach prac projektowych firma Ecoenergia świadczyła również usługi w zakresie projektowego nadzoru autorskiego.