Firma ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa przeprowadziła w 2000 roku w Zakładzie Elektrociepłowni Firmy Chemicznej DWORY S.A., obecnie ENERGETYKA – DWORY Sp. z o.o. modernizację kotła parowego Pauker OP 130 nr 3, której celem była redukcja emisji tlenków azotu w spalinach.
Modernizację zrealizowano w oparciu o metodę pierwotną obniżenia NOx przy zastosowaniu opatentowanych przez ECOENERGIĘ niskoemisyjnych palników pyłowych i systemu dysz powietrza dopalającego tzw. OFA.

Prace modernizacyjne Ecoenergia wykonała w systemie „pod klucz” zapewniając m.in.:

  • usługi projektowe,
  • kompletne dostawy elementów instalacji spalania niskoemisyjnego,
  • prace demontażowe i montażowe związane z przedmiotową modernizacją,
  • rozruch kotła po modernizacji szkolenie personelu obsługi,
  • badania pomodernizacyjne,
  • nadzór autorski.

ECOENERGIA Sp. z o.o. wykonała modernizację zgodnie z przyjętą technologią oraz zgodnie z zakładanym harmonogramem.