Ecoenergia Sp. z.o.o Warszawa, jako generalny wykonawca zrealizowała w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź S.A w formule „pod klucz” budowę instalacji współspalania biomasy w kotłach parowych EC4 i obejmował następujący zakres prac:

  • wykonanie pełnej dokumentacji projektowej branży budowlanej, instalacyjnej, technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA,
  • budowa hali magazynowej o powierzchni 900 m2 (wymiary 38x24x6 m),
  • budowa utwardzonego placu składowego o powierzchni 1000 m ograniczonego murem oporowym o wys. 3m,
  • dostawa, montaż i uruchomienie instalacji podawania,separacji, transportu i dozowania biomasy do instalacji nawęglania o wydajności 50 t/h w tym: zasobnika z podłogą wygarniającą z napędem hydraulicznym, przenośników taśmowych , przenośnika zgrzebłowego, podajnika ślimakowego, wag taśmowych węgla i biomasy, próbo -biorników węgla i biomasy firmy Testchem Pszów, separatorów rolkowych, separatora magnetycznego, rębaka bębnowego firmy Buks-Klockner i ładowarki kołowej
  • dostawę, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej i AKPiA wraz z wizualizacją pracy instalacji
  • pełną koordynację prac, przeprowadzenie rozruchu i optymalizacji oraz przekazanie instalacji do eksploatacji.

Prace wynikające z umowy podpisanej 24.07.2007r zostały zrealizowane w następujących terminach:

  • rozpoczęcie prac: 01.10.2007
  • zakończenie robót budowlano-montażowych we wszystkich branżach: 20.03.2008
  • przekazanie do eksploatacji: 27.05.2008.