Ecoenergia Sp. z o.o. Warszawa, jako generalny wykonawca zrealizowała w INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN Sp. z o.o. w formule „pod klucz” wykonanie instalacji suchego odbioru i transportu popiołu z kotła korowego i elektrofiltra do zbiornika magazynowego.

Zrealizowany przez Ecoenergię zakres prac obejmował:

  • wykonanie pełnej dokumentacji projektowej instalacji wraz z koniecznymi uzgodnieniami dokumentacji,
  • dostawę i montaż 2 szt. pomp popiołu firmy ENERGO-EKO-SYSTEM Sp. z o.o.
  • dostawę i montaż instalacji transportu pneumatycznego popiołu,
  • rozbudowę instalacji elektrycznej i AKPiA,
  • pomiary i optymalizacja pracy instalacji,
  • pełną koordynację prac, przeprowadzenie rozruchu i optymalizacji procesu oraz przekazanie instalacji do eksploatacji.

Prace zostały zrealizowane w następujących terminach:

  • zamówienie, rozpoczęcie prac – 24.04.2006 r.
  • przekazanie do eksploatacji kotła KW 2 – 15.12.2006 r.