W 1999 roku firma ECOENERGIA sp. z o.o. zrealizowała modernizację „pod klucz” kotła OP-230 nr 8 w Hucie Sendzimira. W zakres modernizacji wchodziły następujące prace:

  • wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej zakresu modernizacji,
  • dostawę i montaż pyłowych palników niskoemisyjnych wg własnych rozwiązań technicznych,
  • dostawę i wymianę 4 szt. młynów węglowych,
  • modernizację wentylatorów młynowych,
  • modernizację układu powietrza gorącego na kotle wraz z dostawą i montażem,
  • wykonanie, dostawę i montaż nowych odgięć rur ekranowych w rejonie dysz OFA,
  • dostawę i montaż kompletnego układu automatycznej regulacji procesu spalania i prowadzenia kotła wraz z uruchomieniem i szkoleniem obsługi,
  • wykonanie kompletnych robót obmurzowych i izolacyjnych w rejonie modernizacji,
  • wykonanie pomiarów przedmodernizacyjnych, optymalizacyjnych i pomodernizacyjnych.

Prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z przyjętą technologią i harmonogramem przy jednoczesnym osiągnięciu założonych parametrów pracy kotła.