Elektrownie Ostrołęka S.A.

W dniu 22 października 2012 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. umowę, polegająca na świadczeniu usług doradczych postepowaniu przetargowym pt. ” Redukcja NOx na kotłach OP-650 nr 1, 2 i 3 zainstalwoanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.”.

Elektrownia Kozienice S.A.

W dniu 28 marca 2012 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z Elektrownią Kozienice S.A. umowę, polegająca na wykonaniu koncepcji instalacji do transportu i spalania biomasy w komorach paleniskowych kotłów K9 i K10 z pominięciem młynów węglowych.

XVI Forum Energetyczne

W dniach 18 i 19.05.2012 r. Ecoenergia wspólnie z Instytutem Techniki Cieplnej – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej organizuje XVI Forum Energetyczne nt:”Kształcenie i rozwój kadr dla energetyki”.

Forum odbędzie się w SPA Nałęczów.

Promocja Projektu

Z przyjemnością informujemy, że Firma ECOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOPWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Ecoenergia Sp. z o.o.” wramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Rurociągi pary

Ecoenergia Sp. z o.o. wykona projekty techniczne rurociągów pary świerzej dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

W ramach umowy podpisanej w dniu 27 grudnia 2011 roku firma Ecoenergia wykona dla ENERGA Kogeneracja trzy odrebne projekty techniczne nowych rurociagów pary świeżej

Zapraszamy na Targi POLEKO

W dniach 22-25 listopada odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Tematem przewodnim 23. edycji targów POLEKO, wskazanym przez Ministra Środowiska jest „Resource efficiency – efektywne wykorzystywanie zasobów”. W ramach targów, podobnie jak w roku ubiegłym, funkcjonować będą cztery salony: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Salon Nauki dla Środowiska.