Soda Ciech Polska

Na podstawie umowy z dnia 02.04.2014 zawartej z Soda Polska Ciech S.A. Ecoenergia będzie doradcą technicznym podczas zadania inwestycyjnego

dotyczącego budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach Soda Polska Ciech S.A..

Alstom dla DALKIA Poznań EC Karolin

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 04.03.2014 pomiędzy Ecoenergią a firmą Alstom Power,

działającą na zlecenie Inwestora Dalkii Poznań ZEC S.A, firma nasza realizuje zlecenie na opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 1K2 oraz kotła 2K w Dalkia Poznań ZEC S.A. – Elektrociepłownia Karolin

Działanie 6.1 Paszport do Eksportu

W dniu 20 lutego 2014 roku Ecoenergia zawarła Umowę o dofinansowanie

NR UDA-POIG.06.01.00-14-287/13-00 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Dzialania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Palniki ECOENERGI ze Złotym Medalem

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż palniki Ecoenergii zdobyły złoty medal na 65 Międzynarodowej Wystawi „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – iENA” w Norymberdze.

Ecoenergia brała udział jako członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Wystawa odbyła się w dniach 31 października – 3 listopada 2013 roku.

PFLEIDERER Grajewo S.A.

W dniu 25 czerwca 2013 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z firmą Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie umowę na wyklonanie pod klucz instalacji magazynowania i podawania zrębek technologicznych. W ramach podpisanych umów Ecoenergia: Wykona badania gruntu w zakresie koniecznym do prawidłowego doboru i lokalizacji fundamentów. Wykona projekt budowlany do pozwolenia na budowę.…

Przyszłość współspalania biomasy

W dniu 24 maja firma Ecoenergia wzięła udział w Debacie „Proinwestycyjna Modyfikacja systemu certyfikacji Przyszłość Współspalania Biomasy” w której zaprezentowała zagadnienia związane z Możliwością realizacji zrównoważonego współspalania w ciepłownictwie.